บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

Picture

ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ
-ขนาดเล็ก
-กลาง หรือ

-ใหญ่

  ###ไม่ว่าจะเป็นกิจการ###
บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือโรงงาน เป็นระยะเวลาสั้น หรือ ยาวนานกว่า 10 ปี เพื่อเสริมสภาพคล่องของท่านให้ก้าวไปข้างหน้า
Picture
Picture

###จุดเด่นของเรา###

Picture
1.วงเงินอนุมัติ ช่วงนี้ปล่อยสูงสุดถึง5,000,000  บ. (เป็นช่วงจัดโปรโมชั่นtest program ต้นปี) ผ่อนยาวนานสูงสุด 72 งวด

2.โปรแกรมนี้ดูภาระหนี้ส่วนตัวผู้กู้เท่านั้น ไม่นับภาระหนี้ของนิติบุคคล

3.ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า(front&fee) ที่smeทุกธนาคารจะเก็บที่2.5-3% ของวงเงินอนุมัติ
ลูกค้าจะเสียแค่ค่าอากรสแตมป์ 0.05% ของวงเงินที่อนุมัติเท่านั้น

4.ไม่ต้องทำประกันใดๆทั้งสิ้น

5.ไม่ต้องมี บสย.ค้ำประกันกิจการ ช่วยSaveค่าธรรมเนียมอีก ปีละ1.75%ของวงเงินกู้

6.ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ ทราบผลภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ ลูกค้าได้รับข้อความเอกสารเข้าระบบ ตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาผ่านมือถือ

7.อัตราดอกเบี้ยเป็นลดต้นลดดอก เพียงปีแรก 17.99% เฉลี่ยต่อเดือน 1.50% ปีต่อไป 23.50% เฉลี่ยต่อเดือน 1.96%

เทียบกับธนาคารอื่นที่เปนวงเงินส่วนบุคคล จะอยู่ที่24%-28% เฉลี่ย

8.ลุกค้าสามารถจ่ายโป๊ะลดต้นได้ตั้งแต่งวดแรก ไม่มีค่าปรับการจ่ายโปะ

9.ถ้าลูกค้าปิดก่อนกำหนด ลูกค้าเสียค่าปรับ 28% ของวงเงินคงเหลือยอดสุดท้าย...ถ้าลูกค้าอยากปิดแบบไม่เสียค่าปรับ 28% ลูกค้าจะต้องมีการผ่อนเกิน 24 งวด (2 ปี ขึ้นไป)

10.ถ้าลูกค้ามีการผ่อนเกิน 12 งวด สามารถทำวงเงินเพิ่มเติมได้ เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในปีที่2 ให้ลดลงกว่าเดิม

11. ถ้าลูกค้าปิดก่อนกำหนด 24 งวด และอยากทำวงเงินใหม่ ลูกค้าต้องรอยื่นใหม่ 6 เดือน นับจากวันที่ปิด

Picture
คุณสมบัติ
 • เป็นเจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทและโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่
 • มีหนังสือจดทะเบียนที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
 • มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก.ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
 • มีที่พักอาศัยชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
เข้าเงื่อนไข
 •  เป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียน
 • ร้านอาหารที่จดทะเบียนการค้า
 • บริษัทขนาดกลาง
 • บริษัทขนาดเล็ก
 • บริษัทขนาดใหญ่
 • โรงงานผลิตต่างๆ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ธุรกิจที่จดทะเบียนพาณิช
X ไม่เข้าเงื่อนไข
 • พนักงานบริษัท
 • นักเรียนนักศึกษา
 • แม่ค้าแผงลอย
 • แม่ค้ารถเข็น
 • ขายของออนไลน์
 • ขายของชำ
 • ไม่มีทะเบียนการค้า
 • ไม่มีหนังสือรับรองDBD
 • ธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียน
Picture
Picture
Picture

ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล